Kroppsminnet

DTBM

Dissolving Traumatic Body Memory. ( Kort beskrivning ) Detaljerad beskrivning av teorien samt praktiska exempel kommer snart i en bok som jag håller på att skriva färdigt.

Denna nya teori DTBM samt behandlingsmetod har jag utvecklat sedan 2004.

Det började med att jag blev mer och mer intresserad av klienternas kroppsupplevelser när dom pratade om sina trauman. Flesta pratade om tyngd i bröstet, klump i halsen, eller knut i magen, medans andra upplevde också smärta i hjärtat, tryck i huvudet, paralisering, eller bli helt stel. Variationerna i kroppsminnet är många men de gemensamma är de tre första som jag nämnde.

Det kom tydligt fram att de som kom i session till mig upplevde dessa kroppsminnen som fysiska objekt som tog plats. Enklast går att bekräfta detta när folk får panikattack och har svårt med att andas, det går inte att tänja lungorna, något trycker emot. Samma sak när folk upplever klump i halsen. De har svårt med att prata, sjunga, svälja, även prata.

Det sitter något fast i halsen, eller klämmer strupen.

Varför sitter dessa kroppsminnen fast som de gör?

När en person hamnar i en situation som är för känslomässigt stark i det ögonblick som den äger rum är det som traumat fastnar som ett minne i kroppen och stannar där. Denna situation arkiveras inte i REM-sömnen som alla andra upplevelser, kopian sitter kvar i kroppen och påverkar personen varje gång han/hon upplever något som påminner om Traumat. Varje gång personen upplever en situation som kallar fram kroppsminnet, t.ex. tyngd i bröstet, går den situationen in i samma kroppsminne, dvs. tyngden i bröstet växer och det som vederbörande brottas med t.ex paranoia, rädsla eller avvisning, blir sämre.

Enligt min teori är det kroppsminnet som kallar fram fel reaktion i hjärnan, personen vill inte uppleva smärtan/obehaget igen, väljer ifrån och kommer inte vidare. Det spelar liten roll hur logiskt tänkande denna person är, om kroppsminnet sätter igång då styr det reaktionen.

Kvinna som har upplevt våldtäkt har svårt med att leva normalt sexliv efter det om våldtäkten sitter i kroppsminnet som den gör för de flesta. Kroppen kommer att reagera och hon kan inte njuta av sexlivet utan väljer ifrån.

Samma sak gäller de som jag har arbetat med som lider av rädsla eller fobi, det sitter i kroppsminnet och blir oftast sämre efter som tiden går.

När du kommer till mig första gången, förklarar jag i korta drag hur jag tänker angående kroppsminnet och hur jag arbetar. Efter det behöver jag veta lite om dig och varför du har kommit till mig. Oftast är det klart varför du kommer, olycka, mobbning, överfall, fobi, rädsla, eller något specifikt som du vill få hjälp med. Du kan också bara må dåligt, sover dåligt eller liknande utan att veta varför.

Jag frågar enkla grundläggande frågor angående relationer, uppväxt, upplevelser i skola, på arbetsplats och så vidare.

Efter det tar jag dig ned i avslappning, eller lättare hypnos, för att få kroppen till att slappna av. Du är fullt medveten hela tiden och kommer ihåg allting som sker i sessionen

När du är avslappnad ber jag dig tänka på en person eller situation och frågar närmare om den minnesbild du fastnar vid, sen byter vi minnesbild tills jag ser att kroppen reagerar, kroppsminnet har kommit fram. När kroppsminnet visar sig släpper vi minnesbilden och fokuserar enbart på kroppsminnet som ett fysiskt objekt som jag ber dig beskriva.

Beskrivningarna är olika men du kan t.ex. beskriva storleken på knuten i magen, vilken färg den har, om den är mjuk eller hård och så vidare. Sen ber jag dig dela på den med passande verktyg. Efter det fortsätter vi med minnesbilder tills nästa kroppsminne visar sig.

Jag behöver inte veta hur kroppsminnet fastnade i början, det räcker med att kalla fram det med att tänka på den situation som kallade fram det senast. När vi upplöser denna knut försvinner alla situationer och minnen som har fastnat där, också den som fastnade där först.

Biverkningar har visat sig vara: Trötthet strax efter sessionen och behov av att sova. Tunga drömmar i några nätter. Minnesbilder dyker upp. Enstaka har fått lite huvudvärk strax efter men den har försvunnit strax.

Några exempel

  • Mobbning, avvisning, våldtäkter, överfall, svek, skenavrättning, hot, inte vara trodd, obearbetad sorg, jobbiga skilsmässor, ridolyckor, bilolyckor, olika trakasserier

Fobier och rädslor, några av exempeln:

  • Flygrädsla, klaustrofobi, höjdrädsla, olika insektsrädslor, ormfobi, hundfobi, hissrädsla, granfobi, socialfobi, torgskräck, tala framför folk, sjunga framför andra
  • Andra exempel var DTBM har visat sig effektivt: Tvångstankar, ångest, depression, ticks, sömnproblem, vissa typer av kronisk smärta m.m.

Normalt räcker 2-4 sessioner för att få bort de flesta trauman, men några har upplevt mera än andra och behöver flera sessioner.

Varje session tar ca. en och en halv till två timmar.

Resultat

Jag har arbetat med över 1200 personer i tre länder, Sverige, Danmark och Island sedan jag började utveckla DTBM. Jag har inte kunnat följa efter alla men en stor del har jag kunnat följa under dessa år. Dom sista 9 åren har jag kommit regelbundet på ett behandlingshem för kvinnor var flesta är våldutsatta. Där arbetar jag med deras trauma. Detta är långtidsbehandling och jag kommer med 4-6 veckors mellanrum och stannar då i 2 veckor. Detta har gett mig möjligheten att följa upp resultat av tidigare sessioner och fortsätta var där det finns behov. Forskning av oberoende forskare pågår nu på detta behandlingshem och resultatet kommer jag att publicera här på hemsidan när det är klart.

Det som jag har kunnat följa efter visar att alla kroppsminnen som vi har tagit bort har inte kommit tillbaka och det har totalförändrat vederbörandes liv. Alla fobier som jag har arbetat med är borta och bara två gånger har det behövts mer än en session för att få bort fobier och rädslor.