Kurser

DTBM

Dissolving Traumatic Body Memory.

Håller kurser och workshops vid behov, för att lära ut denna nya teori. Deltagarna behöver ha bra kunskap och stabilt fundament att stå på i samband med att arbeta med Traumatiserade människor.

Återfalls förebyggande

Jag är utbildad Relapse Prevention Specialist (Återfalls Förebyggande Specialist) hos Terence T. Gorski och har haft 5 dagars internat kurser med 8-10 deltagare åt gången.

Problemlösningsgrupper

Jag är utbildad i Problemlösnings-gruppterapi hos Terence T. Gorski i Chigaco. Lär ut Grupptekniken på arbetsplatser som arbetar med grupper. Har också 2 dagars kurser med minst 12 deltagare.

Handledning

Jag studerade handledning i 1 ½ år på Skt. Lucas Stiftelsen i Stockholm och har huvudsakligen fokuserat på handledning av personal på olika behandlingshem. Samman med handledningen har jag utvecklat befintliga program i samråd med personalen.

Dessutom lär jag och tränar personalen i Problem Lösnings Gruppteknik, samtalsteknik och i att hålla föredrag.

EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing är en dynamisk psykoterapeutisk metod för minskning av det obehag som följer med posttraumatisk stress. Den sägs vara den mest dokumenterade traumaterapeutiska metod på världsplan. Valid international forskning dokumenterar metodens effekt på såväl trauma, fobier, panikångest som svårt hanterliga känslor, bl.a. sorg.