Om teorien

Min resa till teorien om DTBM (Dissolving Traumatic Body Memory) och hur kroppsminnet kan upplösas har både varit lång och lärorik.

I början använde jag DTBM enbart med folk som led av olika fobier och rädslor. Jag fokuserade på kroppsminnet och upplöste det i samarbete med klienten.

Resultatet var övertygande, fobier och rädslor försvann efter en eller två sessioner. De personer jag kunde följa efter var eniga om att fobien/rädslan var borta. Några upplevde phantomkänsla i kroppen första gången de blev konfronterade med sin fobi/rädsla men den försvann. Ingen hade fått fobien/rädslan tillbaka.

Igenom åren jag har blivit mer och mer övertygad om hur effektivt detta verktyg är på olika områden och hur mycket dåliga kroppsminnen styr folks vardag.

De senaste 4 åren har jag finslipat denna teori och behandlingsteknik till vad den är idag och kan dela den med mig till andra som är intresserade.

Namnet Banaka lånade jag från Baskiska och det betyder “en efter en” som talar för hur mitt arbete har förändrats igenom åren. Efter att jag började fokusera på trauma och dess betydelse har jag minskat grupparbeten, föredrag och handledning. I dag arbetar jag huvudsakligen med sessioner där jag arbetar med en person åt gången.

Min bakgrund

Jag heter Gunnar Thorsteinsson och är född 1950, ursprungligen från Island, utbildad från universiteter i USA och Sverige, senast 1998. Har Mastergrad i Human Services Management från Springfield Massachuset, USA. Studerade bl.a. 3 1/2 år psyko-socialt arbetssätt på Skt. Lukas Stiftelsen i Stockholm och handledning i 1 1/2 år på samma stiftelse. De senaste 26 åren har jag arbetat i Danmark, Island och Sverige, varav 9 år i Söderhamn som självständig med kliniken Ventura Rehab. 1994 utbildade jag mig i EMDR metoden*.