Behandlingen

Jag arbetade med människor genom kognitiv beteende-behandling utifrån ett psykologiskt och problemlösande perspektiv i många år innan jag började fokusera på trauma som det verkliga hindret för personlig utveckling, som många av mina klienter upplevde.

Ett trauma kan defineras som en situation som man känslomässigt inte klarar av. Där “bitarna” inte faller på plats som i andra situationer och därför fortsätter störa, likt saknade bitar i ett pussel.

Några traumatiserande situationer glömmer man efter en tid, men de kan ändå följa med en i livet och många år senare störa både ens självbild och beteende i samspel med andra.

Det är känt att trauma kan upppstå i samband med:

 • Olyckor
 • Dödsfall och andra familjetragedier
 • Attack, övergrepp och hot om våld

I dag vet vi däremot, att trauma inte bara upppstår i samband med sådana fruktansvärda situtioner. De flesta trauma uppstår faktiskt i helt normala vardagssituationer. Det kan vara tillräckligt med en fel mening som sagts vid fel tidspunkt av en person man litade på

Därför uppstår trauma ofta i samband med:

 • Mobbning i barndomen, i skolan, på arbetsplatsen etc.
 • Avvisning och svek
 • Instabila relationer, t.ex. i samband med missbruk, psykisk sjukdom etc.

Människor reagerar på trauma på olika sätt. Listan är lång och det är inte alla mönster som stämmer in på alla. Man kan också ha några av följande reaktionsmönster utan nödvändigvis vara traumatiserad.

 • Isolation – sällan total isolation, men man drar sig ifrån vissa situationer och vissa människor
 • En känsla av att mycket och många är farliga
 • En stark tendens att förklara och försvara sig
 • Överdrivet kritisk mot andra
 • Kokande vrede som lätt brusar upp
 • Lätt att börja gråta
 • Blyghet
 • Vara alla til lags och hänsynstagande

Om du upplever några av dessa reaktionsmönster och har svårt at komma ur dem kan det vara en bra ide att se efter om det kan vara ett gammalt trauma som stör dig, utan att du kanske är medveten om det.

Jag har arbetat med olika trauma de senaste 22 åren och tills 2003 använde jag mig mycket av EMDR metoden samt kognitiv psykologi med bra resultat. 2003 vaknade min nyfikenhet angående det traumatiska kroppsminnet och sen dess har jag utvecklat min egen teori och behandling som jag kallar DTBM, Dissolving Traumatic Body Memory, där jag fokuserar direkt på den fysiska upplevelsen, dvs. kroppsminnet. Detta ger en snabbare och mer effektiv lösning av trauma än någon annan form av traumaterapi jag har kännedom om.

Några kommentarer från nöjda klienter:

“Som psykiater vet jag att många trauman är för livet. Med en ihärdig insats och hjälp från flera duktiga terapeuter i mer än 20 år, hade jag bara kommit en liten bit på den väg jag lade bakom mig med Gunnars hjälp på bara 3 sessioner. Det känns förlösande på något helt mirakulöst sätt.”

“Det är märkligt, att man kan känna sig så lättad över att slippa av med något, som man inte var klar över att låg där och tyngde en.”

“Jag har pratat mycket med olika psykologer om den mobbning jag upplevde under en halv års tid när jag var 12 år. På bara två sessioner med Gunnar löste han upp alltihop.”

“Klumpen i magen försvann och med tiden även beteendet, som var förknippat med den. Klumpen har lösts upp och försvunnit. Efter det har jag uppplevt meningsfulla och tilfredsställande relationer. Underbart! Jag är djupt tacksam för det liv jag har fått.”